Loading

WIZJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Nasze przedszkole jest placówką otwartą i twórczą, w której każde dziecko, rodzic i pracownik mają szanse być kreatywni i odnieść sukces na miarę własnych potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycielek oraz wykwalifikowani specjaliści.

Nauczyciele naszej placówki :
· prowadzą stałą obserwację postępów dziecka, stawiają wychowankom trudne lecz realne wyzwania, aby jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji
· rozumieją i zaspakajają potrzeby dziecka traktując je jako autonomiczny podmiot, inicjują zmiany i są otwarci na nowe innowacje
· dbają o rozwój zawodowy, a wiedzę i umiejętności przekształcają na praktykę

Galeria Przedszkola

Wiadomości

Nasi Partnerzy

Accessibility Toolbar