Loading

1 % PODATKU

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA WYBRANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego
KRS 0000121592.


Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których one uczęszczają.

Chcąc przekazać 1% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,K”:

 • w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 • w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;

  w części ,,L”:
 • w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1% podatku.
  Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!
 • w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.


  Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:
  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  numer KRS 0000121592
  87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85
  e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC
Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Jeśli chcesz możesz do nas napisać