Loading

Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży w Sępólnie Krajeńskim.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2020r.  (Dz.U.poz. 1641 załącznik z dnia 16.09.2020.) powstał w Sępólnie Krajeńskim Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny o nazwie „Pomost”.

Nadrzędnym celem ośrodka jest profesjonalne świadczenie pomocy psychologicznej  i psychoterapeutycznej  jak najbliżej środowiska dziecka oraz wspieranie harmonijnego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży w ścisłej współpracy z najbliższym otoczeniem: rodziną, szkołą, poradnią i innymi instytucjami świadczącymi rodzinom w kryzysie.  

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ oferujemy:

  • psychoterapię indywidualną i grupową
  • pomoc psychologiczną
  • konsultacje rodzinne
  • wsparcie psychospołeczne
  • profilaktykę i socjoterapię
  • zajęcia rozwijające

Zespół Ośrodka tworzy wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów szeroko rozumianej opieki terapeutycznej dzieci i młodzieży: psychoterapeuci, socjoterapeuci, psychologowie i terapeuci środowiskowi.

Szczegółowa oferta pracy ośrodka jest budowana w oparciu o potrzeby środowiska w ścisłej współpracy z instytucjami wspierającymi harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu pracowników Państwa instytucji.  

Kontakt i rejestracja telefoniczna w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Z wyrazami szacunku

Monika Szopińska

Jeśli chcesz możesz do nas napisać