Loading

O Nas

Historia Przedszkola

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 1. Nazwa Przedszkola – Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Status – publiczne
 3. Rok założenia- 1920
 4. Nazwisko dyrektora: Grażyna Guguła
 5. Adres: 89-400 Sępólno Kr. ul. Nowy Rynek 2
 6. Gmina – Sępólno Krajeńskie
 7. Nazwa organu prowadzącego przedszkole – Gmina Sępólno Krajeńskie
 8. Liczba oddziałów – 7
 9. Liczba sal łącznie – 7
 10. Liczba wychowanków –
 11. Liczba nauczycieli – 11
 12. Personel pomocniczy – 9

13. Dodatkowe informacje o przedszkolu, najważniejsze dokonania:

Przedszkole zostało utworzone w 1920 roku z inicjatywy Pani von Bothe, mieszkającej w pobliskich Trzcianach. Przed wojną w budynku funkcjonowała ochronka prowadzona przez siostry zakonne dla dzieci z rodzin ubogich, bezdomnych, a także dla wszystkich mieszkańców Sępólna Krajeńskiego potrzebujących pomocy. Patronem był ks. Grudziński.

Przedszkole mieści się w pięknym, zabytkowym budynku wokół, którego znajduje się plac zabaw, wyposażony w ciekawe zaprojektowane, wykonane z drewna sprzęty i budowle umożliwiające dzieciom podejmowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń ruchowych.

W 1992 roku utworzono w placówce oddziały integracyjne – jako pierwsze w byłym województwie bydgoskim. Uczęszczają do niego dzieci niepełnosprawne od 6 do 8 lat. Rozwój dzieci niepełnosprawnych wspomagany jest poprzez pracę logopedy i nauczycielami z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki. Praca rewalidacyjna z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzona jest według indywidualnego programu. Jej celem jest stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz kompensowanie deficytów rozwojowych występujących u dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju psychofizycznego.

W placówce pracuje życzliwa i zaangażowana kadra pedagogiczna. Przedszkole jest organizatorem wielu ciekawych imprez i uroczystości a dzieci przedszkolne biorą udział w licznych konkursach plastycznych i imprezach organizowanych w przedszkolu i w środowisku lokalnym, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, jest przyjazne dzieciom i rodzicom, którzy chętnie angażują się w działalność placówki.

Przedszkole jest współorganizatorem Spotkań z Integracją Przedszkolną i Forum Integracyjnych.

17 maja 2003 roku Przedszkole otrzymało CERTYFIKAT Kujawsko – Pomorskiego LIDERA INTEGRACJI, a rok później zorganizowano międzynarodową konferencję na temat: ,,Integracja wobec współczesnych wyzwań i potrzeb- standardy polskie i europejskie”.

W 2012 roku Gmina Sępólno wykupiła przedszkole od parafii ewangelicko- augsburskiej.

Accessibility Toolbar